Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala CESSDA ekspertskoj radionici

Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je 13-14 novembra 2014. godine CESSDA ekspertskoj radionici „CES2014: Integritet istraživača – problem digitalnog očuvanja podataka?" koji je organizovala UK Data Arhive, Univerziteta u Eseksu, Kolčester, Velika Britanija.

U okviru radionice obrađene su naredne teme:

  • integritet istraživača: održanje kvaliteta, životni ciklus i poverenje,
  • kvalitet tehničke podrške,
  • poboljšanje kvaliteta metapodataka,
  • poboljšanje upotrebljivosti – alati i tehnike koje se koriste za obezbeđenje kvaliteta arhiviranih podataka i dokumentacije,
  • privlačenje dobrih podataka – obezbediti kvalitet saradnjom sa depozitorima pre procesa arhiviranja,
  • ovladavanje ekspertizom korisnika – vraćanje iskustava korisnika nazad u životni ciklus podataka kako bi se omogućilo dalje poboljšanje.
nov14_ab_uk1 nov14_ab_uk2