Dr Božo Drašković učestvovao na naučnom skupu u SANU

Na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU) održan je 6. novembra naučni skup na temu: „Mineralni resursi nikla u Srbiji i uticaj na životnu sredinu" na kome je dr Božo Drašković prezentovao referat: "Ekonomski aspekti eksploatacije neobnovljivih resursa sa osvrtom na nikal".

nov6_bd_sanu1 nov6_bd_sanu2

nov6_bd_sanu3