Prof. dr Mirjana Radović-Marković izabrana za sekretara EA

Prof. dr Mirjana Radović-Marković je prisustvovala dana 3.11.2014. predavanju prof. dr Hermana Mauera sa Univerziteta u Gracu - člana Evropske akademije nauka (EA) iz Londona. Predavanje je održano na temu "Nauka budućnosti i budućnost nauke" u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.

Tom prilikom je prof. Radović-Marković izabrana za sekretara odeljenja Evropske akademije nauka za Srbiju, a prof. dr Djordje Šijački (akademik SANU i član EA) za predsednika odeljenja.

nov3_mr_ea1 nov3_mr_ea2
nov3_mr_ea3 nov3_mr_ea4