Poseta Univerzitetu u Nici Sophia Antipolis

U periodu od 12-14. oktobra rukovodstvo IEN je obavilo seriju sastanaka sa predstavnicima Univerziteta u Nici gde su sumirani rezultati i zaključci sa nedavno održane međjunarodne naučne konferencije. Tom prilikom definisani su naredni koraci na objavljivanju prigodnih publikacija sa konferencije.

okt12_nica1 okt12_nica2

okt12_nica3

U razgovoru sa prorektorom Univerziteta prof. dr Stephanom Ngomijem konstatovano je da je međusobna saradnja na izuzetno visokom nivou.