Održana međunarodna naučna konferencija "Comtemporary Trends and Prospects of Economic Recovery"

U periodu 10-11. oktobara 2014. godine na Univerzitetu u Nici Sofija Antipolis (Universite de Nice Sophia Antipolis) održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom "Comtemporary Trends and Prospects of Economic Recovery". IEN je zajedno sa zajednicim instituta jugoistočne Evrope (SEEA) bio jedan od suorganizatora ovoga značajnog naučnog skupa.

pdf   Program

okt12_nicaconf1 okt12_nicaconf2

Na konferenciji je predstavljen veliki broj naučnih radova iz različitih oblasti ekonomskih nauka. U vrlo dinamičnoj i radnoj atmosferi razmenjena su mišljenja u pogledu prezentovanih rezultata istraživanja

okt12_nicaconf3 okt12_nicaconf4
okt12_nicaconf5 okt12_nicaconf6
okt12_nicaconf7 okt12_nicaconf8
okt12_nicaconf9 okt12_nicaconf10
okt12_nicaconf11 okt12_nicaconf12
okt12_nicaconf13 okt12_nicaconf14
okt12_nicaconf15 okt12_nicaconf16
okt12_nicaconf17 okt12_nicaconf18
okt12_nicaconf19 okt12_nicaconf20

okt12_nicaconf21

U toku konferencije bilo je puno bilateralnih sastanaka i dogovora oko organizacije narednih naučnih skupova.

okt12_nicaconf22 okt12_nicaconf23
okt12_nicaconf24 okt12_nicaconf25