Predavanje prof. dr Mirjane Radović-Marković na Akademiji nauka Republike Srpske

Prof. dr Mirjana Radović-Marković, u svojstvu istaknutog člana Svetske akademije nauka i umetnosti (WAAS), po pozivu je održala plenarno polučasovno predavanje na temu: "Uloga akademija nauka u razmeni naučnih znanja i iskustava u cilju podsticanja društveno-ekonomskog tazvoja zemalja Zapadnog Balkana".

Predavanje je održano u Akademiji nauka Republike Srpske (ANRUS) u Banja Luci, 19. septembra 2014., koja je bila domaćin okruglog stola na temu: "Uloga nauke i akademije u razvoju drustva".

sep19_mr_bl1 sep19_mr_bl2
sep19_mr_bl3 sep19_mr_bl4

sep19_mr_bl5