Prof. dr Radović-Marković postala redovan član EASA

Prof. dr Radović-Marković je izabrana za redovnog člana Europske akademije nauka i umetnosti (EASA), Salzburg, Austrija u kategoriji društvenih nauka, prava i ekonomije. Izabrana je jednoglasno od strane Senata Evropske akademije nauka i umetnosti u julu, ali je njeno ime uključeno u spisak članova 6. avgusta 2014.

Inauguracija će se održati u EASA na svečanoj sednici u Salzburgu 7 marta 2015. To je velika čast i privilegija za svakog naučnika. Za Srbiju je vrlo važno da će se u isto vreme predsednik Srbije inaugurisati u protektora EASA ,što je priznanje koje se počasno uručuje predsednicima država.

Evropska akademija nauka i umetnosti danas okuplja više od 1200 naučnika, filozofa i umetnika iz Evrope, Azije i SAD-a, uključujući i 29 nobelovaca. Ona se usredsredjuje na tri ključna područja, a to su razvoj znanja, širenje naučnih informacija i izrada velikih multinacionalnih projekata.

avg6_mr