Aleksandar Zdravković na letnjoj školi EF u Ljubljani

Istraživač IENa Aleksandar Zdravković u periodu 14-18.07.2014. god. pohađao je kurs Metodi empirijske analize u ekonomiji, u okviru tradicionalne letnje škole Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani.

Predavači na kursu su bili dr Martin Wagner sa Tehničkog univerziteta u Dortmundu i dr Ulrike Schneider sa Tehničkog univerziteta u Beču. Kursem su bile obuhvaćene napredne metode ekonometrijske analize vremenskih serija i panel podataka.

jul18_az