Bojana Radovanović o priznavanju stranih diploma

Dana 04. 07. Bojana Radovanović, istraživačica saradnica Instituta ekonomskih nauka, objavila je tekst o priznavanju stranih školskih isprava u dnevnom listu Danas. Podaci izneti u ovom tekstu prikupljeni su na fokus grupi organizovanoj u okviru projekta “Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka, 2014-2016“ koji Institut ekonomskih nauka sprovodi pod okriljem Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP).

Pogledajte kompletan tekst >>>