Mladi istraživači: položaj i mogućnosti

U saradnji sa Centrom za promociju nauke i Fondom za mlade talente, Institut ekonomskih nauka organizovao je okrugli sto pod nazivom Mladi istraživači: položaj i mogućnosti, 30. maja 2014. godine. Ovaj događaj, koji je okupio preko pedest mladih istraživača, predstavnika univerziteta, naučnih instituta, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnike Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i Fonda za mlade talente, organizovan je u okviru projekta Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji kojim koordinira Institut ekonomskih nauka kao lokalna kancelarija Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP).

Diskusija se vodila o odlasku mladih istraživača u inostranstvu i barijerama sa kojima se susreću po povratku, a potom i o položaju mladih istraživača na univerzitetima, institutima i nevladinim organizacijama. Glavni zaključak učesnika okruglog stola jeste da su problemi sa kojima se susreću mladi istraživači uglavnom prepoznati u strateškim dokumentima, ali da je malo konkretnih koraka učinjeno da bi se oni rešili.

maj30_rrpp1 maj30_rrpp2

pdf Poster >>>

Sumirajući rezultate analiza sprovedenih u okviru projekta, Gazela Pudar Draško iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju rekla je da mladi istraživači odlaze zato što nisu zadovoljni situacijom u zemlji, zato što žele da poseduju diplomu inostranog univerziteta i da se povežu sa inostranim istraživačima, a da se vraćaju kada im istekne vize, usled nemogućnosti da pronađu posao u inostranstvu, ali i onda kada dobiju konkretnu ponudu za posao u Srbiji. Jedna od osnovnih poteškoća pri povratku mladih istraživača iz inostranstva jeste priznavanje diplome. Aleksandar Belić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja naglasio je da su mladi koji su se školovali u inostranstvu važan, ali malo iskorišćen resurs u društvu i da će se Ministarstvo potruditi da ih uključi na sistemski način.

maj30_rrpp3 maj30_rrpp4
maj30_rrpp5 maj30_rrpp6

Podaci iz predstavljenog istraživanja pokazuju da mladi istraživanja vrše ne samo na univerzitetima i institutima, već i u okviru nevladinih organizacija. Iako postoje razlike i specifičnosti rada u državnom i nevladinom sektoru, ono što je zajedničko mladim istraživačima jeste da su, kako prenoseći reči ispitanika saopštava Slobodan Ocokoljić iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj, „rastrgnuti na hiljadu strana", "raspolućeni na 15 delova", kao i da „istraživački rad vodi u glad" i da se "nalaze u prilično šizofrenoj situacija". Kako je navedeno, jedan od glavnih uzroka ovog problema je činjenica da se od mladih istraživača očekuje da uporedo rade na svojim doktorskim radovima i na drugim istraživačkim projektima, pri čemu između ova dva istraživanja nema puno dodirnih tačaka. Učesnici okruglog stola istakli su da je sredstava vrlo malo, posebno za terenska istraživanja, učešće u naučnim konferencijama i dalja usavršavanja.

maj30_rrpp7

Rezultati okruglog stola će poslužiti kao materijal prilikom izrade studija praktične politike koje će do kraja 2014. godine biti pripremljene u okviru projekta Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji.