„Mladi istraživači: položaj i mogućnosti”

Fokus grupa

U okviru projekta "Nacionalni dijalog u oblasti društvenih nauka u Srbiji, 2014-2016" (National Policy Dialogue in the Field of Social Sciences in Serbia, 2014-2016), koji vodi IEN kao lokalna kancelarija Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka (RRPP) organizovana je fokus grupa 22.05.2014. godine u prostorijama ustanove kulture "Parobrod".

U ovom događaju učestvovalo je preko dvadeset mladih istraživača, doktoranata, asistenata na fakultetima, saradnika u organizacijama civilnog društva.

Učesnici fokus grupe diskutovali su o položaju mladih istraživača u Republici Srbiji prevashodno kroz dve problemske celine:

  1. Studiranje u inostranstvu i povratak u Srbiju.
  2. Mladi istraživači na univerzitetima, institutima i organizacijama civilnog društva.

Nalazi i preporuke, kao i otvorena pitanja, biće predstavljeni na okruglom stolu, koji će se održati 30.05.2014. u Centru za promociju nauke.

maj22_rrpp