Održan sastanak Asocijacije ekonomskih instituta jugoistočne Evrope

U periodu od 14-17. maja održan je redovan sastanak Asocijacije instituta jugoistočne Evrope (SEEA). Na seriji događaja bili su prisutni svi članovi asocijacije – Instituta ekonomskih nauka, Ekonomskog instituta iz Zagreba, Ekonomskog instituta iz Skoplja, Ekonomskog instituta iz Sarajeva, Instituta za tržišno istraživanje iz Ljubljane i Ekonomskog instituta iz Banja Luke.

U toku posete Ekonomskom fakultetu u Podgorici doneta je odluka o proširenju asocijacije sa ovom renomiranom institucijom čime je asocijacija ojačana i članom iz Republike Crne Gore.

maj14_seea1 maj14_seea2
maj14_seea3 maj14_seea4

Kao najvažniji zaključi sastanaka SEEA su: dogovor oko organizacije naučne konferencije u Francuskoj, intenziviranje napora o završetku zajedničke internet platforme, apliciranje na međunarodnim projektima i dalji koraci međusobne saradnje

maj14_seea5 maj14_seea6

maj14_seea7