Istraživači IEN učestvovali na konferenciji "Mreža 2014"

Dr Aleksandra Bradić-Martinović i mr Aleksandar Zdravković, istraživači IEN, prisustvovali su Konferenciji sa međunarodnim učešćem "Mreža 2014" koja je održana u organizaciji Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum u Valjevu, 08. maja 2014.

Rad „Primena OAIS referentnog modela u digitalnim arhivama" predstavljen je u okviru promocije FP7 SERSCIDA projekta.

maj8_fp71 maj8_fp72

maj8_fp73