Centar za ženske studije i rodne odnose "Prof. dr Mirjani Radović-Marković"

Na Interkontinentalnom univerzitetu (ICU) Porto Novo-Benin otvoren je 3. maja 2014. godine novi Centar za ženske studije i rodne odnose, koji je dobio ime po prof. dr Mirjani Radović-Marković.

Rukovodstvo Intercontinental univerziteta je obrazložilo ovu odluku činjenicom da je imenovanje Centra po imenu prof. Mirjane Radović-Marković nastalo kao rezultat njenog doprinosa u oblati razvoja ženskog preduzetništva tokom godina njenog rada ."Mi smo ponosni zbog vaših postignuća tokom godina vašeg rada u ovoj sferi,što je imalo uticaj na afričke zemlje'', rekao je direktor Centra prof. Issac Esema.

Prof. Radović-Marković je dobila i posebnu Plaketu međunarodne organizacije ICEA (International Community Education Association) za svoj doprinos u ovoj oblasti u zemljama Afrike još 2008. godine. Međutim, replika ove Plakete je uradjena u drvetu i dostavljena istovremeno sa odlukom o imenovanju Centra ovih dana.

maj5_mr_plague