Predavanja prof. dr Mirjane Radović-Marković na VUZF Univerzitetu

Prof. dr Mirjana Radović-Marković je kao gostujući profesor VUZF Univerziteta u Sofiji, održala od 6-7 aprila blok predavanja studentima master studija prema programu za predmet preduzetnistvo, čiji je autor.

april7_mr_sofija1 april7_mr_sofija2
april7_mr_sofija3 april7_mr_sofija4

april7_mr_sofija5