Održan RRPP Informativni dan

Dana 25.2.2014. godine održan je skup povodom novog poziva za istraživačke projekte RRPP za period 2014-2016. Skup je povodom novog poziva za projekte organizovao Institut ekonomskih nauka, lokalna RRPP kancelarija u Srbiji.

Skupu je prisustvovalo preko 40 zainteresovanih učesnika, predstavnika naučne zajednice i nevladinog sektora. Ucesnicima se najpre obratio dr Ivan Stošić, zamenik direktora IEN i savetnik programa RRPP, koji je ukratko predstavio program RRPP i dosadašnje rezultate. Lokalni koordinator RRPP za Srbiju, ma Mihajlo Đukić održao je prezentaciju u kojoj je predstavio novi poziv za projekte i tehničke detalje u vezi sa procesom aplikacije. Doktorant Filozofskog fakulteta u Beogradu, ma Jelisaveta Vukelić, član istraživačkog tima na jednom od RRPP projekata finansiranih u prethodnom ciklusu, predstavila je učesnicima svoja iskustva i koristi koje je imala zahvaljujući učešću u ovom programu.

Više informacija o novom RRPP pozivu možete naći na: rrpp-westernbalkans.net/en/research/Calls.html

Kontakt e-mail: serbia@rrpp-westernbalkans.net

feb25_rrpp1 feb25_rrpp2
feb25_rrpp3 feb25_rrpp4