Mr Sonja Đuričin odbranila je doktorsku disertaciju

Dana, 14. februara 2014. godine, mr Sonja Đuričin, istraživač-saradnik IEN, odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom: "Analiza poslovanja metodom ranga racio brojeva" na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije sačinjavali su: prof. dr Gordana Vukelić, mentor, prof. dr Dejan Erić, predsednik Komisije i prof. dr Slobodan Malinić, član Komisije.

Pored članova porodice i prijatelja, odbrani doktorske disertacije prisustvovale su kolege iz Instituta ekonomskih nauka, Beogradske bankarske akademije, Privredne komore Srbije i Regionalne razvojne agencije Beograd.

feb14_sd_doktorat2 feb14_sd_doktorat1

feb14_sd_doktorat3