Istraživač IEN na na konferenciji "Srpsko-nemački civilni dijalog"

Istraživači-saradnici IEN ma Saša Milivojević, Dragan Filimonović i ma Đuro Đurić prisustvovali su 30. januara 2014. godine na konferenciji "Srpsko-nemački civilni dijalog" u Narodnoj skupštini Republlike Srbije, u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji.

jan30_smdjdj1 jan30_smdjdj2