Strateško planiranje

 

planiranje

Dana 21. marta 2017. godine na Insititutu ekonomskih nauka održan je prvi u nizu zajedničkih sastanaka strateškog planiranja svih istraživača Instituta društvenih nauka (IDN) i Instituta ekonomskih nauka (IEN).

Sastanak su otvorili direktori IDN i IEN dr Goran Bašić i dr Jovan Zubović. Sam proces strateškog planiranja vodila je Dubravka Velat ispred TACSO-programa, EU.

Resursni centar za podršku istraživanjima (RCPI) koji su osnovali Institut društvenih nauka i Institut ekonomskih nauka, uz finansijsku i tehničku podršku projekta PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences) Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) koji sprovodi organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation u partnerstvu sa Univerzitetom u Friborgu u Švajcarskoj.


 

Učesnici   Učesnici
Učesnici   Učesnici

Učesnicić