Promocija časopisa MAP br. 3-4/2013

Institut ekonomskih nauka i Beogradska bankarska akademija promovisali su broj 3-4 za 2013. godinu poznate publikacije Makroekonomske analize i prognoze - MAP. U novom broju MAP-a prezentovani su rezultati analize makroekonomskih kretanja u privredi Srbije tokom 2013. godine i date su osnove za predviđanje kretanja u narednom periodu. Pored ostalih, obrađene su veoma aktuelne teme - Stres-testiranje banaka u E(M)U, mere fiskalne konsolidacije i visoka stopa nezaposlenosti mladih.

O pojedinim aspektima tema obrađenih u najnovijem broju MAP govorili su prof. dr Dejan Erić, prof. dr Hasan Hanić, dr Mališa Đukić, dr Marko Malović i ma Aleksandar Zdravković.

Saopštenje za medije

 

dec17_map1   dec17_map2
dec17_map3   dec17_map4