Sastanak radnih timova projekta SERSCIDA u FORSu, Lozana

U FORS-a, (Lozana, Švajcarska), 11-13. decembra 2013. godine održan je sastanak radnih timova SERSCIDA projekta povodom pripreme prototipa digitalne arhive u društvenim naukama, a u okviru Radnog paketa 5. Institut ekonomskih nauka predstavljali su dr Aleksandra Bradić-Martinović, ma Aleksandar Zdravković. Iz Računskog centra Univerziteta u Beogradu delegaciji se priključila Anja Radoičić, kao i kolege iz Instituta društvenih nauka dr Bojan Todosijević i dr Ljubomir Hristić.

Uz podršku kolega iz FORSA i ADP (Ljubljana, Slovenija) rad je bio organizovan u dve grupe. Prva grupa je bila posvećena razradi Plana osnivanja arhiva iz perspektive organizacionih i regulatornih koraka. Druga grupa je raspravljala o mogućih tehničkim rešenjima i odabiru adekvatnog hardvera i softvera, kao i procedura zaštite i bekapa podataka.

dec13_fp71 dec13_fp72

dec13_fp73