Delegacija fakulteta Međunarodnih odnosa Ekonomskog univerziteta u Pragu u poseti IEN

Predstavnici fakulteta Međunarodnih odnosa Ekonomskog univerziteta u Pragu, prodekan dr Josef Taušer i dr Pavel Žambersky 4. decembra posetili su Institut ekonomskih nauka. Tom prilikom učestvovali su na konferenciji organizovanoj provodom proslave 55 godina IEN "Economic Sciences on the Crossroad".

Direktor IEN prof. dr Dejan Erić, pomoćnik direktora dr Srdjan Redžepagić i prof. dr Mirjana Radović-Marković održali su sastanak sa predstavnicima fakulteta Međunarodnih odnosa na kome su sagledavani mogući pravci saradnje. Razmatrane su mogućnosti realizacije kako zajedničkih naučno-istraživačkih aktivnosti tako i obrazovno-edukativnih.

dec4_ceska1. dec4_ceska1.