Potpisan Sporazum o naučnoj i obrazovnoj saradnji između IEN i IECRI iz Mađarske

Dana 04.12.2013. u sklopu obeležavanja 55 godina IEN, direktori IEN prof. dr Dejan Erić i dr Pal Belenyesi ispred debrecinskog Instituta za istraživanja konkurentnosti i čovekove okoline iz Mađarske, svečano su potpisali Sporazum o naučnoj i obrazovnoj saradnji.

dec4_iecri1 dec4_iecri2

dec4_iecri3