Radna poseta arhivu podataka Univerziteta u Geteborgu, Švedska

Istraživači IEN u Beogradu, dr Aleksandra Bradić-Martinović i ma Aleksandar Zdravković, sa dr Mirjanom Rašević, direktorkom Instituta društvenih nauka u Beogradu i Marijom Veličković, analitičarem za društvene nauke Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije obavili su radnu posetu arhivu podataka Univerziteta u Geteborgu, Švedska – NSD, 11. i 12. novembra 2013. godine, u okviru realizacije FP7 projekta SERSCIDA.

Nakon uvodne reči, Hans Jørgen Markera, direktor Swedish National Data Service, Iris Alfredsson, zamenik direktora i Ilze Lace, menadžer podataka govorile su o istoriji arhiva podataka u Švedskoj, načinu vođenja ove institucije, strukturi i finansiranju. Anders Brandström, predsedavajući Swedish National Data Service Board predstavio je viziju i budući razvoj SND. Lennart Weibull, bivši zamenik dekana Univerziteta u Geteborgu slušaocima je dao uvid u istraživačku infrastrukturu u Švedskoj i ulozi SND. Saradnja između statističkog zavoda i arhive pdtaka i mogućnosti za dalju saradnju sa SND, predstavljena je kroz analizu projekta DwB (Data without Boundaries) od strane Claus-Göran Hjelm, iz Swedish Statistical Bureau. Na kraju je gospodin Hans Jørgen pružio uvid u međunarodnu saradnju SND sa CESSDA-om, DDI Alliance i drugim.

nov11_fp71 nov11_fp72
nov11_fp73 nov11_fp74