Konferencija „Good Governance - From the Cross Sectoral Perspective“

Istraživač IEN Mihajlo Đukić učestvovao je na međunarodnoj konferenciji pod nazivom „Good Governance - From the Cross Sectoral Perspective" održanoj u Zagrebu 7. i 8. novembra. Konferenciju su zajednički organizovali European Fund for the Balkans i RRPP.

Cilj konferencije bio je da se razmotri na koji način je moguće primeniti principe dobrog upravljanja u regionu Zapadnog Balkana u cilju jačanja ekonomskog rasta i poboljšanja kvaliteta života građana. Konferenciji je prisustvovalo preko 50, uglavnom mladih istraživača i zaposlenih u javnoj administraciji iz čitave Evrope.

nov7_rrpp1 nov7_rrpp2

nov7_rrpp3