Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala je CESSDA ekspert seminaru

Dr Aleksandra Bradić-Martinović, istraživač Instituta ekonomskih nauka u Beogradu prisustvovala je CESSDA ekspert seminaru 2013: Upravljanje istraživačkim podacima: troškovi i podsticaji, koji je održan u Beču, Austrija, 28. i 29. oktobra.

Dvadeset peti CESSDA seminar fokusirao je dve važne teme vezane za upravljanje istraživačkim podacima, troškove i podsticaje. Modeli procene troškova upravljanja istraživačkim podacima su veoma važni za one projekte koji prikupljaju podatke, istraživačke institucije i univerzitete, ali i za finansijere istraživanja i arhive podataka. U pokušaju da vrednosno izraze svoj rad, arhive podataka takođe imaju potrebu da procene razloge za i protiv upravljanja podataka u slučaju projekata koji generišu podatke.

Podsticaji istraživačima je takođe važna tema i može se videti kao alternativa pritisku da se dobiju kvalitetni podaci od istraživača. Podsticaji bi trebalo da budu povezani sa, na primer, povećanjem prepoznatljivosti istraživača, promocijom i usavršavanjem.

okt25_cessda1 okt25_cessda2

okt25_cessda3