Istraživači IEN na naučnoj konferenciji: "Employment, Education and Entrepreneurship"

Prof. dr Mirjana Radović-Marković je u svojstvu predsednice međunarodne naučne konferencije:"Employment, Education and Entrepreneurship (EEE)", otvorila istu i održala plenarno predavanje na temu "Relationship between Employment ,Education and Entrepreneurship" (16-18. oktobar 2013., Beograd).

Na već tradicionalnoj Konferenciji je učestvovalo više od 250 učesnika iz 13 zemalja u organizaciji partnerskih fakulteta i instituta - Faculty of Business Economics and Entrepreneurship (PEP), Beograd, ECSB - European Council for Small Business and Entrepreneurship, School of Economics, University of Turku, Finland, International Research Institute for Social Entrepreneurship & Economic Development (IRISEED), Birmingham, United Kingdom, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Iran, College of Economics and Management, Northwest University, China,Yangling, Shaanxi, China. Na Konferenciji su prisustvovale i naučni radnici iz Institituta ekonomskih nauka, Ekonomskog fakulteta i Bankarske akademije iz Beograda.

okt18_eee1 okt18_eee2
okt18_eee3 okt18_eee6
okt18_eee4 okt18_eee5