Istraživači IEN u radnoj poseti Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe Univerziteta u Friburgu

Istraživači IEN, dr Ivan Stošić, ma Bojana Radovanović i ma Mihajlo Đukić, boravili su 8. i 9. oktobra 2013. godine u poseti Interfaculty Institute for Central and Eastern Europe Univerziteta u Friburgu, vodećoj instituciji Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka u zemljama Zapadnog Balkana (RRPP).

Zajedno sa predstavnicima ostalih lokalnih koordinacionih jedinica RRPP, istraživači IEN analizirali su rezultate ostvarene u okviru projekta RRPP u dosadašnjem periodu. Sastanak u Friburgu bio je prilika da se razmotre ideje u vezi sa narednom fazom programa RRPP.

okt9_rrpp1 okt9_rrpp2
okt9_rrpp3 okt9_rrpp4

okt9_rrpp5