Druga radionica CESSDA Trust

Dr Aleksandra Bradić-Martinović, istraživač Instituta ekonomskih nauka prisustvovala je Drugoj radionici CESSDA Trust u Kelnu, 01-03. oktobra 2013. godine.

Na radionici je predstavljen Izveštaj GAP analize svih CESSDA članica u odnosu na preporuke Data Seal of Approval.

Teme obrađene u okviru ove radionice veoma su korisne za realizaciju plana osnivanja digitalni servisa podataka Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koji se odvija u okviru FP7 SERSCIDA projekta

okt8_fp1 okt8_fp2

okt8_fp3