Učešće istraživača IEN na drugom treningu u okviru realizacije FP7 SERSCIDA projekta

Istraživači Instituta ekonomskih nauka, dr Aleksandra Bradić-Martinović i ma Aleksandar Zdravković i predstavnice RCUB-a, Anja Radiočić i Milica Antić prisustvovali su drugom treningu u okviru realizacije FP7 SERSCIDA projekta u Ljubljani. Trening je održan 26. i 27. septembra 2013. godine u ADP, Arhivu istraživačkih podataka u oblasti društvenih nauka Univerziteta u Ljubljani, na Fakultetu društvenih nauka.

Učesnici su bili istraživači, stručnjaci iz oblasti IKT, kao i osoblje timova partnera SERSCIDA-e. Predavanja na treningu drži osoblje ADP Slovenije.

Svrha treninga je da se dobije praktično iskustvo iz upotrebe arhiva istraživačkih podataka, a prezentacije uključuju:

  • Uvod u standarde metapodataka (DDI) i instrumenti za opisivanje studija
  • Uvod u Nesstar Publisher 4.0.9
  • Data workflow istraživanja
  • Priprema istraživanja za distribuciju

Rezultat Radionice je bio da učesnici steknu dovoljno veština za upotrebu instrumenata neophodnih za funkcionisanje budućih Data arhiva i servisa u tri zemlje Zapadnog Balkana. Istraživači su osposobljeni da koriste ove instrumente kako bi arhivirali svoja istraživanja, sa ciljem dalje promocije kod kolega istraživača.

sep27_fp71 sep27_fp72

sep27_fp73