Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala sastanku partnera projekta SERSCIDA

Dr Aleksandra Bradić-Martinović, istraživač Instituta ekonomskih nauka prisustvovala je četvrtom sastanku Upravnog odbora i sastanku partnera projekta SERSCIDA, u Zagrebu, 16. i 17. septembra 2013. godine.

Tokom sastanka centralna tema bila je razrada plana za uspostavljanje nacionalnih servisa podataka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji, na osnovu znanja i iskustva CESSDA partnera na projektu: FORS, Švajcarska; UKDA, Velika Britanija; ADP, Slovenija i SND, Švedska.

sep16_fp71 sep16_fp2