Prezentacija Aleksandra Zdravkovića u MMFu

Dana 29.08.2013. istraživač IEN-a Aleksandar Zdravković je zajedno sa MMF ekonomistima Dmitriy Kovtun-om i Matthew Gaertner-om predstavio preliminarne rezultate projekta "Is Balance Sheet Stress a Drag on Growth in Emerging Europe", pred kolegijumom Evropskog departmana (EUR) MMFa u Vašingtonu.

Aleksandar je na ovom projektu radio u sklopu letnje prakse u odeljenju EURSE zaduženom za Srbiju, Crnu Goru i Albaniju, uz direktnu podršku dva supervizora: Dmitriy Kovtun-a i Matthew Gaertner-a, kao i savetodavnu podršku menadžmenta EURSE odeljenja Zuzane Murgasove i Nadeem Ilahi-ja.

Rezultati su izazvali veliko interesovanje i polemiku, a publikacija rezultata u working paper-u se očekuje krajem godine.

avg29_az