Istraživači IEN na doktorskim studijama u Slovačkoj

Istraživači IEN Duško Bodroža i Mihajlo Đukić, uz prisustvo mentora Prof. Dr Hasana Hanića i dr Srdjana Redžepagića, dana 27.08.2013. godine prezentovali su rezultate svojih dosadašnjih istraživanja na doktorskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Košicama, Slovačka. Višečlana Komisija je pozitivno ocenila njihov dosadašnji rad, čime su se stekli svi neophodni uslovi za izradu konačnih verzija doktorskih disertacija.

avgust27_Slo_1 avgust27_Slo_3
avgust27_Slo_2