Istraživači IEN predstavili prisustvovali sednici Saveta za naučno-tehnološki razvoj Republike Srbije

Istraživači IEN, Bojana Radovanović i Mihajlo Đukić prisustvovali su 4. jula sednici Saveta za naučno-tehnološki razvoj gde su predstavili Program regionalne podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka u zemljama Zapadnog Balkana (RRPP) i rezultate projekta „Uspostavljanje dijaloga izmedju istraživača i donosilaca odluka radi unapređenja kvaliteta istraživanja u društvenim naukama u Srbiji".

Nakon uvodnih izlaganja prof. Vere Dondur, predsednice Saveta i gospodina Radivoja Mitrovića, državnog sekretara za nauku, članovima saveta se obratio prof. Jovan Babić, predsednik radne grupe projekta "Uspostavljanje dijaloga izmedju istraživača i donosilaca odluka radi unapređenja kvaliteta istraživanja u društvenim naukama u Srbiji". U svom obraćanju gospodin Babić se posebno osvrnuo na tešku situaciju u društvenim naukama u Srbiji. Istraživači IEN i lokalni koordinatori RRPP, Bojana Radovanović i Mihajlo Đukić predstavili su prisutnima dosadašnje rezultate programa RRPP kao i predloge za unapređenje istraživanja u društvenim naukama prezentovane u nedavno objavljenom sažetku za javne politike pod nazivom Pregled stanja, karakteristični problemi i preporuke za unapređenje istraživanja u oblasti društvenih nauka u Srbiji. Nakon izlaganja, oni su sa članovima saveta imali prilike da diskutuju o načinima da se predložene mere unaprede i o problemima njihove eventualne implementacije.

pdf   Policy brief