Jelena Minović položila ispit iz predmeta Mikroekonometrija finansijskih institucija

Saradnik IEN-a, Jelena Minović odslušala je predavanja i uspešno položila ispit iz predmeta Mikroekonometrija finansijskih institucija koji je predavao dr Ben Craig (viši ekonomski savetnik u the Federal Reserve Bank of Cleveland i the German Bundesbank) na doktorskim studijama na European Business School, EBS University, Wiesbaden, u Nemačkoj.

jul5_jm1 jul5_jm2.jpg
jul5_jm3 jul5_jm4