Ma Đuro Đurić učestvovao na seminaru: "Evropski dijalog"

Istraživač-saradnik IEN ma Đuro Đurić učestvovao je od 24. do 26. juna 2013. godine na seminaru „Evropski dijalog" u Strazburu, Francuska, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.

Tom prilikom obišao je Evropski sud za ljudska prava, gde je prisustvovao predavanju sudije gđe Angelike Nusberger, kao i Savet Evrope, gde je prisustvovao zasedanju Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope i predavanju predstavnika Venecijanske komisije.

jun24_dj1 jun24_dj2

jun24_dj3