Istraživači IEN na XI međunarodnom simpozijumu

Od 13.06 do 16.06.2013.godine u Vrnjačkoj Banji održan je XI međunarodni simpozijum na temu „Tržište osiguranja i reosiguranje".

Istraživači IEN: Mirjana Radović Marković i Milica Kočović uzele su učešće na simpozijumu, a radovi na teme "Risks and damages in the climate change", "Perspectives of voluntary health insurance in Serbia" i "Assessment of financial strenght of insurance companies in Serbia" objavljeni su u publikaciji međunarodnog značaja.

jun16_vbanja