Interna edukacija 2

U okviru implementacije elemenata Strategije razvoja IEN vazanih za realizaciju koncepta doživotnog učenja, 21. juna 2013. godine održan je drugi deo interne edukacije istraživača IEN.

Obrađene su sledeće teme:

  1. Open Access: Revolucija u akademskom izdavaštvu, dr Aleksandra Bradić-Martinović, IEN
  2. Institut: Kuća otvorenih vrata, prof. dr Dejan Erić, IEN
  3. Rezultati naučno-istraživačkog rada, dr Vladimir Simović, IEN
jun21_edu1 jun21_edu2
jun21_edu4 jun21_edu3
jun21_edu5 jun21_edu6