Interna edukacija 1

U okviru implementacije elemenata Strategije razvoja IEN vazanih za realizaciju koncepta doživotnog učenja, 20. juna 2013. godine održan je prvi deo interne edukacije istraživača IEN.

Obrađene su sledeće teme:

  1. Primena kvantitativnih metoda u sprovođenja ekonomskih istraživanja, prof. dr Jelena Stanković, Ekonomski fakultet u Nišu
  2. Mogućnosti primene multivarijacione analize u istraživanjima, prof. dr Vesna Milić, Ekonomski fakultet u Nišu
  3. O istraživačkom procesu, prof. dr Miloš Božović, Ekonomski fakultet u Beogradu.
jun20_eduk1 jun20_eduk2
jun20_eduk3 jun20_eduk4
jun20_eduk5 jun20_eduk6