Predavanja prof. dr Mirjane Radović-Marković

Na poziv Univerziteta u Sofiji sv. Kliment Ohridski, prof. dr Mirjana Radović-Marković je održala seriju predavanja iz oblasti poslovne ekonomije i preduzetništva od 6-16. juna.

Predavanja su održana studentima master studija na smeru "Organizaciono ponasanje"u mestu Kiten na Crnom moru, gde pomenuti Univerzitet ima svoje odelenje. Prof. dr Mirjana Radović-Marković je od 2012. godine, gostujući profesor na gore pomenutom Univerzitetu, od kada drži predavanja.

jun16_mr1 jun16
jun16_mr3 jun16
jun16 jun16
jun16 jun16

jun16