Ma Đuro Đurić učestvovao na konferenciji „Suočavanje Nemačke sa prošlošću - uloga hrišćanskih partija“

Istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka ma Đuro Đurić učestvovao je 12. juna 2013. godine na konferenciji „Suočavanje Nemačke sa prošlošću - uloga hrišćanskih partija" u Gradskoj kući u Sarbrikenu (Saarbruecken), SR Nemačka, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.

jun12_djdj1 jun12_djdj2
jun12_djdj3 jun12_djdj4