Ma Đuro Đurić učestvovao na seminaru „Šanse i rizici personalizovane medicine“

Istraživač-saradnik Instituta ekonomskih nauka ma Đuro Đurić učestvovao je od 24. do 26. maja 2013. na seminaru „Šanse i rizici personalizovane medicine" u Sarbrikenu, SR Nemačka, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer.

Tom prilikom posetio je jednu od vodećih nemačku kompanija za humani inženjering BioKryo GmbH.

maj26_djdj3 maj26_djdj4
maj26_djdj1 maj26_djdj2