Dr Aleksandra Bradić-Martinović prisustvovala Međunarodnoj konferenciji IASSIST

Dr Aleksandra Bradić-Martinović, istraživač Instituta ekonomskih nauka prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji IASSIST u Kelnu, Nemačka, od 28.-31. maja 2013. godine.

U petak, 31. maja prema programu konferencije održana je sesija pod nazivom: (SERSCIDA) Kreiranje novih veza: razvoj servisa podataka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. U okviru sesije održane su tri prezentacije:

  • Research Landscapes in Social Science Data Archiving in Bosnia, Croatia, and Serbia,, Aleksandra Bradić-Martinović, Institut ekonomskih nauka, Beograd
  • Existing Infrastructures for Data Services in Western Balkans, Marijana Glavica, Univerzitet u Zagrebu
  • Role of CESSDA in Developing New Data Services in Western Balkans, Hans Jorgen Marker, Univerzitet u Geteborgu, Irena Vipavc Brvar, Univerzitet u Ljubljani

Tema ovogodišnje konferencije je Inovacija podataka: poboljšanje pristupa, vidljivosti i održivost. Ova tema odražava nedavne napore širom sveta najviših državnih agencija, pa sve do najmanjih nezavisnih istraživačkih jedinica da učine podatke (bez obzira da li se radi o upitnicima, administrativnim, geografskim ili naučnim) više otvorenim, pristupačnim i razumljivijim za sve.

Sve veća dostupnost novih tehnologija nudi dosada jedinstvene mogućnosti za održiv pristup, deljenje, modelovanje i vizualizaciju podataka. Interdisciplinarnost je veliki izvor inovacija, posebno u kombinaciji društvenih, humanističkih nauka i informacione tehnologije.

Saska fp7
fp7 fp7

maj31_fp75