Konferencija „Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja“

Istraživači Instituta ekonomskih nauka Olivera Pantić i Milica Kočović prisustvovale su međunarodnoj naučnoj konferenciji koja se održala u Beogradu od 14. do 16.maja 2013. godine. Pored profesora sa Univerziteta u Beogradu, konferenciji na temu: „Poboljšanje: kognitivno, moralno i poboljšanje raspoloženja" su prisustvovali i izlagači sa prestižnih univerziteta iz Velike Britanije, Amerike, Tel Aviva i Zagrebačkog sveučilišta.

Teme obrađivane na konferenciji su izuzetno aktuelne i sadrže bihejvioristički i interdisciplinarni pristup u upravljanju raspoloženjem, kognitivnom i moralnom poboljšanju vrlina, i dovođene su u kontekst sa savremenim preduzetništvom i ponašanjem u društvu i organizaciji.

maj16_opmk1 maj16_opmk2
opmk3 opmk4