Dr Jelena Minović na postdoktorskom usavršavanju

Dr Jelena Minović započela post-doktorski istraživački boravak i usavršavanje na European Business School, EBS University, Wiesbaden, u Nemačkoj.

jelena jelena

jelena