Tempus sastanci u Srbiji

U okviru realizacije Tempus projekta MEUTUDES, tokom aprila meseca 2013. godine, održano je više radnih sastanaka sa predstavnicima partnerskih institucija ovog projekta. Pored toga, održan je i jedan zajednički sastanak u Nišu i jedan u Beogradu. Dogovorene su aktivnosti na realizaciji projekta do njegovog završetka.

april24_tempus1 april24_tempus2
april24_tempus3 april24_tempus4
april24_tempus5 april24_tempus6
april24_tempus7 april24_tempus8
april24_tempus9 april24_tempus10
april24_tempus11 april24_tempus12
april24_tempus13 april24_tempus14
april24_tempus15 april24_tempus16
april24_tempus17 april24_tempus18