Učešče istraživača IEN na skupu u Ljubljani

Dr Aleksandra Bradić-Martinović i ma Aleksandar Zdravković učestvovali su 24. i 25. aprila 2013. godine u Ljubljani na skupu pod nazivom: First regional workshop microdata access in European countries - Cooperation between national statistical institutes and social science data archives.

Radionica je organzovana u okviru FP7 projekta Data without Boundaries (DwB). Jedan od ciljeva DwB projekta je promocija i razvoj saradnje između nacionalnih statističkih zavoda, istraživača u oblasti društvenih nauka i arhiva podataka u evropskim zemljama. DwB projekat je usko povezan sa FP7 projektom SERSCIDA koji realizuje IEN u saradnji sa partnerima na projektu. Koordinator projekta SERSCIDA Lejla Somun Krupalija iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu prezentovala je učesnicima radionice ostvarene rezultate u implementacicji SERSCIDA projekta.

april25_ljubljana1 april25_ljubljana2

april25_ljubljana3