Promocija naučne monografije: "Finansijska tržišta u uslovima krize"

U amfitetru IEN održana je 23. aprila 2013. godine promocija naučne monografije autora prof. dr Dejana Erića i doc. dr Mališe Đukića pod nazivom "Finansijska tržišta u uslovima krize", na kojoj su prisustvolali predstavnici finansijskog i bankarskog sektora, kolege i gosti.

finansijska_trzista_u_uslovima_krize

Monografiju su predstavili i o njoj govorili dekan BBA prof. dr Hasan Hanić, recenzenti - prof. dr Milorad Ivanišević sa Ekonomskog fakulteta iz Beograda, prof. dr Branko Vasiljević sa Fakulteta političkih nauka, dr Zoran Grubišić sa BBA, prof. dr Srđan Marinković sa Ekonomskog fakulteta iz Niša i autori knjige.

Nakon prezentacije svim učesnicima uručen je primerak monografije u elektronskom izdanju.

april23_ft_promo april23_ft_promo1
april23_ft_promo2 april23_ft_promo3
april23_ft_promo4 april23_ft_promo5
april23_ft_promo6 april23_ft_promo7

april23_ft_promo8