Drugi dan posete predstavnika Univerziteta Nica Sofija Antipolis Srbiji

U okviru realizacije drugog dana posete Predsednice Univerziteta Nica Sofija Antipolis Frédérique Vidal i potpredsednika Stéphane Ngomai, sa direktorom Insttituta porf. dr Dejanom Erićem su imali više radnih sastanaka u Ambasadi Republike Francuske u Beogradu, Rektoratu Univerziteta u Beogradu i Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu gde je u značajnoj meri razgovarano o finaizaciji projekta Tempus MEUTUDES u Srbiji na navedenim partnerskim institucijama.

[21. mart]

Predstavnici koridnatorskog Univerziteta iz Nice upoznati su sa detaljima procesa akreditacije kao i sa najvažnijim elementima aktivnost neophodnim za uspešan završetak navedenog Tempus projekta. Pored ovih tema, razgovarano je i o novim mogućnostima saradnje navedenih institucija u narednom periodu. Nakon toga, održan je i sastanak na Univerzitetu Educons, gde su predstavnici Univerziteta Nica Sofija Antipolis u pratnji direktora Instituta primljeni od strane rektora prof. dr Aleksandra Andrejevića. S obzirom da Institut rukovodi projektima finansiranim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja te da su pojedini istraživači ovog Univerizteta angažovani na njima, razmatrane su mogućnosti proširenja saradnje u oblasti naučnoistraživačkih projekata u saradnji sa Univerzitetom Nica Sofija Antipolis te eventualno zajedničkog partnerstva u budućnosti na projektima finansiranim od strane Evropske unije.

mart22_poseta_nica1 mart22_poseta_nica2
mart22_poseta_nica3 mart22_poseta_nica4

mart22_poseta_nica5