Predsednik i potpredsednik Univerziteta Nica Sofija Antipolis posetili Institut

Rukovodstvo Univerziteta Nica Sofija Antipolis, predsednica Frederique Vidal i potpredsednik Stephane Ngomai posetili su 21. marta 2013. godine Institut i na sastanku sa direktorom IEN prof. dr Dejanom Erićem i ma Đuro Đurićem razgovarano je o dosadašnjoj naučnoistraživačkoj saradnji kao i o mogućnostima proširenja saradnje. Tokom posete stavljen je poseban značaj na realizaciju aktivnosti u okviru Tempus projekta MEUTUDES kojim rukovodi Univerzitet Nica Sofija Antipolis. Profesori Vidal i Ngomai su detaljno upoznati sa svim elementima realizacije projekta Tempus MEUTUDES te je razgovarano o nastavku saradnje naših dveju institucija u narednom periodu kako kroz zajednički rad na naučno-istraživačkim tako i kroz edukativno-obrazovne projekte.

[22. mart]

Profesorki Frédérique Vidal ovo je bila prva poseta Institutu dok je prof. dr Stéphane Ngomai dolazio više puta. Profesorka Frédérique Vidal zaposlena od 1995. godine na Univerzitetu Nica Sofija Antipolisi kao predavač, a od 2004. godine je univerzitetski profesor bioloških nauka i predaje na svim nivoima studija ovog fakulteta. Njena aktivnost na području istraživanja usmerena je na molekularnu genetiku, vrlo eksperimentalnu disciplinu, s razvojem ćelija i životinjskih modela. Pre izbora na funkciju predsednika Univerziteta Nica Sofija Antipolis, prof. Vidal je bila Dekan Fakulteta prirodnih nauka

mart21_poseta_nica1   mart21_poseta_nica2

mart21_poseta_nica3